Siyasal Bilgiler FakültesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Fransızca)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Fransızca)

Yayınlar

Kitaplar:

 • İhsan Oğuz Bakkalbaşı, Tarihsel Süreç İçerisinde Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi: Varoluşu ve Gelişimi.

 • Aslı Ege, Fouad Nohra, Où va la Turquie? Etude des Mutation Politiques Récentes (2000-2011), Les Points sur les i.

 • Metin Sarfati'nin Uygarlığın Bunalımı. Psikanalizin ve İktisadın Kavşağında Bir Analiz Denemesi, Arvana Kitapları.

 • Ayşe Sıla Çehreli, "Les Magistrats Ouest-Allemands Font l'Histoire. La Zentrale Stelle de Ludwigsburg", L'Harmattan.

 •  Prof. Dr. Ayşegül Yaraman'ın Türkiye'de Kadınların Siyasal Temsili: Dişiliksiz Siyaset, 2. Basım, Bağlam Yayınları.

 • Ayşe Sıla Çehreli, "Témoignage du Khurbn", Kimé.

 

 • Tarabya Çalışmaları 20. Yıl Armagan Kitap


Makaleler:

 • Merve Özdemirkıran, Selcen Öner, “Türkiye’de Kadın Uluslararası İlişkiler Akademisyenlerinin Profili : Marmara Bölgesi", Fe Dergi: Feminist Eleştiri, 2017.

 • İhsan Oğuz Bakkalbaşı, "Human Investment and Human Resource Management in Banking Sector and Their Impact on the Profitability of Private Commercial Banks in Turkey between 2009 And 2015", Canadian International Journal of Social Science and Education, Vol. 11, May 2017

 • Ebru Bulut,"Üniversitelerde Strateji Geliştirme Sürecinde Uygulamalı Durum Analizleri", Üniversitelerde Strateji Geliştirme Sürecinde Uygulamalı Durum Analizleri.

 • Ümit Yazmacı, "Le Protocole de l'Etat Turc comme champ de bataille symbolique entre laïques et religieux de l'avènement de la République au gouvernement AKP", Droit et Religion, no.6, Université d'Aix Marseille.

 • Isabelle Dépret, "Le patrimoine bektachi- alévi de Thrace grecque au début du xxıe siècle.  Héritage délaissé, partagé, disputé ?", Anatoli, CNRS.

 • Deniz Vardar, “Siyasal Bütünleşme projeleri ve “Dışlayıcı Söylem”(saflaştırma arayışı) gerilim hattında AB ve Türkiye örneği”, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi dergisi, -Yaşar Gürbüz’e Armağan-, Cilt: XI, Sayı 2, Vol. XI, No.2, 2014 ; Cilt: XII, Sayı: 1, Vol XII, No.1, 2015, İstanbul, 2016.
 • Ömer Faruk Gençkaya, Türkiye’de Siyasetin Finansmanı, Türkiye'de Siyasal Yaşam: Dün, Bugün, Yarın, Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2016.

 • Ömer Faruk Gençkaya, "New Public Management Approach and Ethical Issues in Local Administrations in Turkey".

 • Ömer Faruk Gençkaya, Umut Gündüz, Damla Cihangir Tetik, Siyasetin Finansmanı ve Şeffaflık.

 • Alihan Gök, "Arap Baharı Penceresinden Toplumsal Adaleti Yeniden Düşünmek", Arap Baharı Üzerine Değerlendirmeler, (Ed.) Armağan Gözkaman, Perihan Pakyon, Detay Yayıncılık.

 • Metin Sarfati'nin "17. Yüzyıl Fransız Klasiklerinden, Smithyen Ekonomi Politiğe "Karakter" ve Analizi", Edebiyattaki İktisat, (Ed.) Çınla Akdere, Derya Güler Aydın, İletişim Yayınları.

 • Metin Sarfati'nin "Üniversal Enternasyonal Sarmalında Marx ve "Yahudi Sorunu", (Ed.) Sevinç Orhan, Serhat Koloğlugil, Altuğ Yalçıntaş, İktisatta Bir Hayalet: Karl Marx, İletişim Yayınları.

 • İhsan Oğuz Bakkalbaşı, "Küresel Rekabet Ortamında Liderlik", (Ed.) Müge Leyla Yıldız" Liderlik Çalışmaları, Beta Yayınları.

 • Ümit Yazmacı'nın "Les formes intellectuelles de résistance à l'intégration européenne en Turquie" (Ed.) Emel Parlar Dal, La politique turque en question. Entre imperfections et adaptations, L'Harmattan.


Konferanslar:

 • Deniz Vardar, “Avrupa ve Yükselen ‘Aşırı Sağ’ – Fransa Örneği”, İstanbul Aydın Üniversitesi  - Batı Araştırmaları merkezi Konferans dizisi, 2016, İstanbul.

Bu sayfa Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Fransızca) tarafından en son 10.09.2017 13:56:45 tarihinde güncellenmiştir.