Yurtdışında Eğitim

Erasmus+ Programı Nedir? 

Erasmus+ Programı adını; değişik Avrupa ülkelerinde hem öğrenci, hem de akademisyen olarak bulunmuş olmasından dolayı Rönesans Hümanizminin önemli temsilcilerinden biri olan, bir bakıma bugünkü Erasmus öğrencilerinin ‘ilki’ olarak görülen Hollandalı bilim adamı Erasmus'tan (1469-1536) almıştır.
 
Erasmus+ Programı  yüksek öğretim düzeyindeki işbirliğine yönelik programdır. Programının amacı yükseköğretimde kalitenin artırılması ve Avrupa boyutunun güçlendirilmesidir. Program kapsamında; yüksek ögretim kurumlarinin birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri, kısa süreli öğrenci ve personel değişimi yapabilmeleri için hibe niteliğinde karsılıksız mali destek sağlamaktadır. 

Erasmus+ Programı ile ilgili detaylı bilgiye bağlantıdan ulaşabilirsiniz. 

Bölümümüz öğrencileri Erasmus+ programı çerçevesinde öğrenim ve staj hareketliliğinden faydalanabilirler. 

Öğrenim Hareketliliği 

Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ile Türkiye'de örgün eğitim veren Erasmus Üniversite Beyannamesi (EÜB) sahibi bir yüksek öğretim kurumunda kayıtlı öğrenciler 1 akademik yıl içinde 1 veya 2  (3-12 ay arasında) dönemliğine diğer bir Avrupa ülkesi EÜB sahibi yükseköğretim kurumunda değişim öğrencisi olma ve program dahilinde yurtdışında kaldıkları süre için mali destek alma şansına sahip olurlar. Verilen mali destek geri istenmeyecek olup, öğrencilerin bütün masraflarını karşılamak amaçlanmamakta, yalnızca hareketlilikten kaynaklanan ek masraflara yardımcı olmak istenmektedir.

Seçilen öğrenciler istedikleri takdirde hibesiz ("0" hibeli) Erasmus öğrencisi" olarak Erasmus öğrencisi olabilirler.

Erasmus Öğrenim Hareketliliği kurumlararası anlaşmalar kapsamında, yalnızca anlaşması olunan bölümler arasında yapılabilmektedir.

Bir öğrenci Erasmus öğrenim hareketliliği faaliyetinden bütün yükseköğrenim hayatı boyunca yalnız 1 defa faydalanabilir; staj hareketliliği faaliyetinden faydalanılmış olunması öğrenim hareketliliği faaliyetinden faydalanılmasına engel değildir.

Öğrenim hareketliliği için detaylı bilgiye bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Staj Hareketliliği 

“Yerleştirme” bir yararlanıcının başka bir katılımcı ülkede ortak bir işletme veya organizasyon bünyesinde mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Öğrenciler program dahilinde yurtdışında kaldıkları süre için mali destek alırlar.

Staj faaliyeti belirli bir öğretim programı kapsamında yapılan akademik çalışmalara ilişkin araştırma ödevleri, analiz çalışmaları gibi çalışmalar yapmak üzere kullanılamaz.

Erasmus+ stajı iki aydan daha kısa olamaz.

Yerleştirme faaliyeti aşağıda belirtilen kuruluşlarla gerçekleştirilebilir:

İşletmeler

Eğitim Merkezleri

Araştırma Merkezleri

Diğer Kuruluşlar

 *Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları (bkz. ec.europa.eu/institutions/index_en.htm) ve AB programlarını yürüten Ulusal Ajans ve benzeri kuruluşlar staj faaliyeti için uygun değildir.

Staj hareketliliği için detaylı bilgiye bağlantıdan ulaşabilirsiniz. 


 

Bölümümüz 15 yıldan uzun zamandır önemli sayıda öğrencisini yurt dışına göndermiş ve önemli sayıda öğrenciyi yurt dışından kabul etmiştir. Yapılan başvuruların ve gelen öğrencilerin sayısının artmasından anlaşıldığı kadarıyla, kültürel değişim ve yakınlaşma amacına ulaşmak yönünde önemli katkılar sağlayan bu projenin önümüzdeki yıllarda da gelişimini sürdürmesi beklenmektedir. Hali hazırda Erasmus projesi çerçevesinde anlaşmamız bulunan üniversiteler ve kontenjanları aşağıdaki gibidir:

  Université Panthéon - Sorbonne Paris 1 

UPEC - Université Paris-Est Créteil 

                                     UPEC - IUT de Créteil-Vitry

                                     UPEC - AEI Faculté d'Administration et Echanges Internationaux

Université Libre de Bruxelles

  IEP  de Grenoble 

IEP de Lille

 Université de Lille 1 Faculté des Sciences et Technologies

  IEP d’Aix en Provence 

 Université de Strasbourg

 Université de Versailles St-Quentin-en-Yvelines

  IEP de Lyon 

  Université de Nice 

  Université de Rennes 1 

  Université de Haute Alsace Mulhouse 

 

Not: Kontenjanlar dönem bazında belirlenmektedir. Örneğin 4 dönem kontenjan olması bu anlaşmadan (karşılıklı olarak) 4 öğrenci birer dönem için veya 2 öğrenci ikişer dönem için yararlanabilir anlamına gelmektedir. ERASMUS Progamı ve ikili anlaşmalar hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek ve öğrenci formlarına ulaşmak için tıklayınız.


Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini gerçekleştirmeyi amaçlayan bir programdır. 23 Ağustos 2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile birlikte yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile ülkemizdeki yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişiminin önü açılmıştır.

Mevlana Değişim Programı Nedir? 

 
Değişim programına katılmak isteyen öğrenciler en az bir en fazla iki yarıyıl eğitim için; öğretim elemanları ise en az 1 hafta en fazla 3 ay süreyle dünyadaki yükseköğretim kurumlarında ders vermek üzere programdan faydalanabilirler. Benzer şekilde dünyanın bütün bölgelerinden de öğrenci ve öğretim elemanları Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına program kapsamında gelerek eğitim-öğretim faaliyetlerine katılabilirler.

Mevlana Değişim Programı için detaylı bilgiye bağlantıdan ulaşabilirsiniz. 


Bu sayfa Department of Political Science and Public Administration (French) tarafından en son 10.07.2019 16:17:07 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM