Yayınlar

Kitaplar:

 • Deniz Vardar, Isabelle Depret (Der.), Siyaset ve Kültür Kesişmesi. Entre Politique et Culture. Intersection of Politics ans Culture, Hümanist Kitap Yayıncılık, İstanbul, 2019.
Siyaset ve kültür kesişmesi günümüz dünyasının temel sorunlarından biri. Politika ve kültürün kesişme alanı siyasal projelerin biçimlendirmeye çalıştığı kültürü ve siyasal alanı oluşturan kültürel dinamikleri içeriyor. Kültür, genellikle, bir grubun toplumsallaşma yoluyla üyelerine aktarılan belli değer ve nitelikleri tanımlarken, kültür normlarının üretilmesinde ve yeniden yorumlanmasında bireylerin etkin rolleri yanında kültürel kimliklerin gelişimi de önem taşıyor. Kültür; toplumsal, siyasal, kurumsal alanlardaki tercihlerin gerçekleşmesi ve doğrulanması düzleminde nitelendirme sürecinden meydana gelen özel bir değer. 20. yüzyıldan bu yana, meşruiyetini kültürel bir ulusal birliği temsil etmekten alan ulus devletlerin ortaya çıkışı bu iddiayı güçlendirmekte. Bu eser Marmara Üniversitesi Fransızca Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nün 30. Kuruluş Yıldönümü anısına hazırlanmıştır. 
 
 
 • Ömer F. Genckaya, Subidey Togan, Ludwig Schulz, Roy Karadag (Coordinator), Sustainable Governance Indicators, 2017.
 • Ömer F. Gançkaya, Financing political parties and electoral campaigns in Turkey, Party Politics in Turkey A Comparative Perspective, Edited by Sabri Sayarı, Pelin Ayan Musil, Özhan Demirkol, Routledge, 2018.

 • İhsan Oğuz Bakkalbaşı, Tarihsel Süreç İçerisinde Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi: Varoluşu ve Gelişimi.


 

 • Aslı Ege, Fouad Nohra, Où va la Turquie? Etude des Mutation Politiques Récentes (2000-2011), Les Points sur les i.


 

 • Metin Sarfati'nin Uygarlığın Bunalımı. Psikanalizin ve İktisadın Kavşağında Bir Analiz Denemesi, Arvana Kitapları.


 

 • Ayşe Sıla Çehreli, "Les Magistrats Ouest-Allemands Font l'Histoire. La Zentrale Stelle de Ludwigsburg", L'Harmattan.


 

 •  Prof. Dr. Ayşegül Yaraman'ın Türkiye'de Kadınların Siyasal Temsili: Dişiliksiz Siyaset, 2. Basım, Bağlam Yayınları.


 

 • Ayşe Sıla Çehreli, "Témoignage du Khurbn", Kimé.

 


 

 • Tarabya Çalışmaları 20. Yıl Armagan Kitap


Makaleler:

 • Deniz Vardar, “Siyasal Bütünleşme projeleri ve “Dışlayıcı Söylem”(saflaştırma arayışı) gerilim hattında AB ve Türkiye örneği”, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi dergisi, -Yaşar Gürbüz’e Armağan-, Cilt: XI, Sayı 2, Vol. XI, No.2, 2014 ; Cilt: XII, Sayı: 1, Vol XII, No.1, 2015, İstanbul, 2016.
 • Sübidey Togan, Ömer Faruk Gençkaya, Recent developments in Turkish economy, Orient,III/ 2017.
 • Ömer Faruk Gençkaya, Türkiye’de Siyasetin Finansmanı, Türkiye'de Siyasal Yaşam: Dün, Bugün, Yarın, Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2016.

Konferanslar:

 • Deniz Vardar, “Avrupa ve Yükselen ‘Aşırı Sağ’ – Fransa Örneği”, İstanbul Aydın Üniversitesi  - Batı Araştırmaları merkezi Konferans dizisi, 2016, İstanbul.

Bu sayfa Department of Political Science and Public Administration (French) tarafından en son 26.09.2019 19:41:53 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM