Publications

Books:

 • Ömer Genckaya, Subidey Togan, Ludwig Schulz, Roy Karadag (Coordinator), Sustainable Governance Indicators, 2017.
 • Ömer F. Gançkaya, Financing political parties and electoral campaigns in Turkey, Party Politics in Turkey A Comparative Perspective, Edited by Sabri Sayarı, Pelin Ayan Musil, Özhan Demirkol, Routledge, 2018.


 • İhsan Oğuz Bakkalbaşı, Tarihsel Süreç İçerisinde Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi: Varoluşu ve Gelişimi.

 • Aslı Ege, Fouad Nohra, Où va la Turquie? Etude des Mutation Politiques Récentes (2000-2011), Les Points sur les i.

 • Metin Sarfati'nin Uygarlığın Bunalımı. Psikanalizin ve İktisadın Kavşağında Bir Analiz Denemesi, Arvana Kitapları.

 • Ayşe Sıla Çehreli, "Les Magistrats Ouest-Allemands Font l'Histoire. La Zentrale Stelle de Ludwigsburg", L'Harmattan.

 •  Prof. Dr. Ayşegül Yaraman'ın Türkiye'de Kadınların Siyasal Temsili: Dişiliksiz Siyaset, 2. Basım, Bağlam Yayınları.

 • Ayşe Sıla Çehreli, "Témoignage du Khurbn", Kimé.

 

 • Tarabya Çalışmaları 20. Yıl Armagan Kitap


Articles:

 • Deniz Vardar, “Siyasal Bütünleşme projeleri ve “Dışlayıcı Söylem”(saflaştırma arayışı) gerilim hattında AB ve Türkiye örneği”, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi dergisi, -Yaşar Gürbüz’e Armağan-, Cilt: XI, Sayı 2, Vol. XI, No.2, 2014 ; Cilt: XII, Sayı: 1, Vol XII, No.1, 2015, İstanbul, 2016.
 • Sübidey Togan, Ömer Faruk Gençkaya, Recent developments in Turkish economy, Orient,III/ 2017
 • Ömer Faruk Gençkaya, Türkiye’de Siyasetin Finansmanı, Türkiye'de Siyasal Yaşam: Dün, Bugün, Yarın, Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2016.

Conferences:

 • Prof. Dr. Deniz Vardar, “Avrupa ve Yükselen ‘Aşırı Sağ’ – Fransa Örneği”, İstanbul Aydın Üniversitesi  - Batı Araştırmaları merkezi Konferans dizisi, 18 Mart 2016, İstanbul.

This page updated by Department of Political Science and Public Administration (French) on 26.09.2019 19:41:53

QUICK MENU