Siyasal Bilgiler FakültesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Fransızca)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Fransızca)

Erasmus Öğrenci Değişim Programı


Bölümümüz son 10 yılda önemli sayıda öğrencisini yurt dışına göndermiş ve önemli sayıda öğrenciyi yurt dışından kabul etmiştir. Yapılan başvuruların ve gelen öğrencilerin sayısının artmasından anlaşıldığı kadarıyla, kültürel değişim ve yakınlaşma amacına ulaşmak yönünde önemli katkılar sağlayan bu projenin önümüzdeki yıllarda da gelişimini sürdürmesi beklenmektedir. Hali hazırda Erasmus projesi çerçevesinde anlaşmamız bulunan üniversiteler ve kontenjanları aşağıdaki gibidir:

  Université Panthéon - Sorbonne Paris 1 - 20 ay – 4 Dönem

  IEP  de Paris - 20 ay – 4 Dönem

  IEP  de Grenoble - 18 ay – 4 Dönem

  IEP d’Aix en Provence - 10 ay – 2 Dönem

 IEP de Rennes - 30 ay – 6 Dönem

  IEP de Lyon - 20 ay – 4 Dönem

  Université de Nice - 40 ay – 8 Dönem

  Université de Rennes 1 - 70 ay – 14 Dönem

  Université de Haute Alsace Mulhouse - 20 ay – 4 Dönem

 

Not: Kontenjanlar dönem bazında belirlenmektedir. Örneğin 4 dönem kontenjan olması bu anlaşmadan (karşılıklı olarak) 4 öğrenci birer dönem için veya 2 öğrenci ikişer dönem için yararlanabilir anlamına gelmektedir.

Bölümümüzün Kabul Ettiği Öğrenciler:

Bölümümüz 2002 yılından beri Fransa’dan öğrenci kabul etmektedir. Bölümümüzün kabul ettiği ilk öğrenciler IEP d’Aix-En-Provence ve IEP de Bordeaux üniversitelerinden 2002-2003 akademik yılında öğrenim görmek üzere gelmişlerdir. Bu eğitim döneminden beri bölümümüz

2003-04 Eğitim Yılında biri IEP d’Aix-En-Provence üçü Université de Rennes 1 olmak üzere 4 öğrenci,

2004-05 Eğitim Yılında biri IEP de Grénoble üçü Université de Rennes 1 olmak üzere 4 öğrenci,

2005-06 Eğitim Yılında ikisi IEP de Rennes üçü Université de Rennes 1 olmak üzere 5 öğrenci,

2006-07 Eğitim Yılında ikisi IEP de Bordeaux biri IEP de Grenoble olmak üzere 3 öğrenci,

2008-09 Eğitim Yılında biri IEP de Lyon biri Université de Rennes 1 olmak üzere 2 öğrenci,

2009-10 Eğitim Yılında ikisi IEP de Rennes biri Université de Rennes 1 olmak üzere 3 öğrenci,

2010-11 Eğitim Yılında biri IEP de Lyon, biri IEP de Paris, biri Université de Haute Alsace Mulhouse ve altısı Université de Rennes 1 olmak üzere 9 öğrenci kabul etmiştir.

2011-2012 Eğitim Yılında biri IEP de Grenoble, ikisi Paris 1-Sorbonne, ve altısı Université de Rennes 1 olmak üzere9 öğrenci kabul etmiştir

Bölümümüzden Yurt Dışına Giden Öğrencilerimiz:

Bölümümüz 2002 yılından beri ikili anlaşmaları vesilesi ile yurt dışına öğrenci göndermektedir. Bölümümüzden ilk giden öğrenci 2002-2003 Eğitim yılında IEP d’Aix-En-Provence Üniversitesi’nde eğitim görmüştür. Müteakip yıllarda lisans öğrencilerimiz açısından ortaya çıkan tablo şu şekildedir:

2003-2004 Eğitim Yılında 9 öğrenci (IEP de Rennes: 3, IEP de Grenoble: 3, IEP de Bordeaux: 2, IEP de  Paris 1, Université de Rennes 1: 1 öğrenci)

2004-2005 Eğitim Yılında 16 öğrenci (IEP de Rennes: 2, IEP de Grenoble: 2, IEP de Bordeaux: 2, IEP de Paris 2, IEP de Lyon: 1, IEP d’Aix-En-Provence: 2, Université de Rennes 1: 5 öğrenci)

2005-2006 Eğitim Yılında 19 öğrenci (IEP de Rennes: 4, IEP de Grenoble: 2, IEP de Bordeaux: 2, IEP de Paris 2, IEP de Lyon: 2, IEP d’Aix-En-Provence: 2, Université de Rennes 1: 5 öğrenci)

2006-2007 Eğitim Yılında 22 öğrenci (IEP de Rennes: 3, IEP de Grenoble: 1, IEP de Bordeaux: 3, IEP de Paris 2, IEP de Lyon: 2, IEP d’Aix-En-Provence: 1, European Business School: 2, West-Vlaanderen: 2, Limburg: 1, Université de Rennes 1: 5 öğrenci)

2007-2008 Eğitim Yılında 20 öğrenci (IEP de Rennes: 4, IEP de Bordeaux: 3, IEP de  Paris 2, IEP de Lyon: 2, IEP d’Aix-En-Provence: 2, European Business School: 2, Université de Rennes : 5 öğrenci)

2008-2009 Eğitim Yılında 25 öğrenci (IEP de Rennes: 2, IEP de Grenoble: 2, IEP de Bordeaux: 2, IEP de Paris 1, IEP de Lyon: 3, IEP d’Aix-En-Provence: 1, Université de Nice:3, Université de Rennes 1: 11 öğrenci)

2009-2010 Eğitim Yılında 20 öğrenci (IEP de Rennes: 4, IEP de Grenoble: 2, IEP de Paris 2, IEP de Lyon: 2, IEP d’Aix-En-Provence: 1,  West-Vlaanderen: 2, Université de Nice:2, Université de Rennes 1: 5 öğrenci) yurt dışına gönderilmiştir.

2010-2011 Eğitim Yılında 22 öğrencimiz (IEP de Rennes: 3, IEP de Grenoble: 2, IEP de Paris 2, IEP de Lyon: 2, IEP d’Aix-En-Provence: 1,  Université de Nice: 4, Université Panthéon-Sorbonne Paris 1: 2, Université de Rennes 1: 6 öğrenci) Erasmus Programı ile yurt dışında bulunmuştur.

İçinde bulunduğumuz 2011-2012 Eğitim Yılında ise 22 öğrencimiz (IEP de Rennes: 2, IEP de Grenoble: 2, IEP de Paris 2, IEP de Lyon: 2, IEP d’Aix-En-Provence: 1,  Université de Nice: 4, Université de Haute Alsace Mulhouse: 2, Université Panthéon-Sorbonne Paris 1: 3, Université de Rennes 1: 4 öğrenci) yurt dışında eğitim görmektedir.

2012-2013 eğitim yılında ise 30 öğrencimizin (IEP de Rennes: 4, IEP de Grenoble: 2, IEP de Paris 2, IEP de Lyon: 2, IEP d’Aix-En-Provence: 1,  Université de Nice: 6, Université de Haute Alsace Mulhouse: 3, Université Panthéon-Sorbonne Paris 1: 2, Université de Rennes 1: 6, IUT 2 öğrenci) Erasmus Programı çerçevesinde eğitim görmesi planlanmaktadır.

Yüksek lisans çerçevesinde ise; 2009-2010 Eğitim yılında Erasmus Programından faydalanan iki öğrencimiz “Human Resource Management and Development” Yüksek Lisans Programının öğrencileri olup, bölümümüzün Erasmus anlaşmaları vesilesiyle Hogeschool West-Vlaanderen (Belçika) Üniversitesinde eğitim görmüşlerdir.

2011-2012 Eğitim yılında da “Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim” Yüksek Lisans Programından bir öğrencimiz İngilizce Siyaset Bilimi bölümümüzün anlaşmasından faydalanarak Bologna Üniversitesinde (İtalya) eğitim görmüştür.

2012-2013 Eğitim yılında “Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim” Yüksek Lisans Programından iki öğrencimiz İngilizce Siyaset Bilimi bölümümüzün anlaşmasından faydalanarak Bologna Üniversitesinde (İtalya), Siyaset Bilimi Doktora programımızdan bir öğrencimiz de İktisat Bölümü’nün anlaşmasından faydalanarak Pardubice Üniversitesinde (Çek Cumhuriyeti) eğitim görecektir.

Önümüzdeki yıllarda, Erasmus çerçevesinde yapmak istediğimiz en önemli husus giden öğrenci sayısını arttırmaktır. Bölümümüz Erasmus programı çerçevesinde prensiplerine oldukça kuvvetli biçimde bağlı kalarak yalnızca Fransızca eğitim yapan okullarla ve ağırlıklı olarak kendi alanında bölümlerle anlaşma yapmaya özen göstermiştir. Bu nedenle bölümümüz öğrencileri için Erasmus değişim programı sadece bir kültürel değişim programı değildir. Yavaş yavaş bölümümüzün eğitiminin bir parçası haline gelmeye başlamıştır. Çünkü bir yandan öğrencilerimiz disiplinlerini bozmadan eğitimlerini sürdürürken, bir yandan da eğitim dilimizde kendilerini oldukça geliştirmektedirler. Bu imkanın yaygınlaştırılması bölümümüz öğrencileri için oldukça önemlidir. 


ERASMUS Progamı ve ikili anlaşmalar hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek ve öğrenci formlarına ulaşmak için tıklayınız.

 
 

Bu sayfa Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Fransızca) tarafından en son 03.03.2017 11:23:18 tarihinde güncellenmiştir.