Siyasal Bilgiler FakültesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Fransızca)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Fransızca)

Akademik Kadro

Prof. Dr. Bülent BALİ

Bölüm Başkanı, Kamu Politikaları Ana Bilim Dalı Başkanı

İlgi Alanları: İdareler arası mali ilişkiler, Yerelleşme, Yolsuzluk, Kurala bağlı iktisat politikaları, Yoksulluk, Küresel yönetişim.

E-posta: bulentbaligmail.com

Özgeçmiş


 

Prof. Dr. Ömer Faruk GENÇKAYA

 Hukuk Ana Bilim Dalı Başkanı

 İlgi Alanları: Anayasal Gelişmeler, Siyasi Partiler, Siyasetin Finansmanı, Siyasi Etik ve Yolsuzlukla Mücadele

 E-posta: faruk.genckayamarmara.edu.tr 

 Özgeçmiş

 


Prof. Dr. Deniz VARDAR

Siyaset ve Sosyal Bilimler Ana Bilim Dalı Başkanı


İlgi Alanları: Siyasete Giriş, Siyaset Sosyolojisi, Avrupa Birliği, Radikal Sağ

E-posta: denizvardardenizgmail.com

ÖzgeçmişProf. Dr. Ayşegül YARAMAN

Kentleşme ve Çevre Sorunları Ana Bilim Dalı Başkanı

İlgi Alanları: Siyaset Sosyolojisi, Sosyal Psikoloji, Kadın Çalışmaları

E-posta: ayaramanhotmail.com

Özgeçmiş

Prof. Dr. Metin SARFATİ

İlgi Alanları: İktisadi Düşünce Tarihi, İktidat Teorisi, Mikro Ekonomi, Makro Ekonomi, Küreselleşme, Neo-Liberal İktisat

E-posta: msarfati5yahoo.com.tr

Özgeçmiş


Doç. Dr. Aslı EGE

İlgi Alanları: Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler, Jeopolitik, Türkiye-ABD İlişkileri

E-posta: asli.egemarmara.edu.tr

Özgeçmiş


Doç Dr. Ali ARI

İlgi Alanları: Finansal Krizler, Türkiye Ekonomisi, Finansal Makroekonomi

E-posta: ali.arimarmara.edu.tr

Özgeçmiş


Dr. Öğr. Üyesi Şadi OZANSU

Yönetim Bilimleri Ana Bilim Dalı Başkanı

İlgi Alanları: Sol Düşunce Tarihi, İktisat Teorisi

E-posta: sadiozansuyahoo.fr

Özgeçmiş


Doç. Dr. Ayşe Sıla ÇEHRELİ

Bölüm Başkan Yardımcısı

İlgi Alanları: Shoah, Soykırım Tarihi, Avrupa Tarihi

E-posta: ayse.cehrelimarmara.edu.tr

ÖzgeçmişDr. Öğr. Üyesi Fethi Ufuk ÖZIŞIK

İlgi Alanları: Kamu politikaları ve değişim, kamu yönetimi, Avrupalılaşma, Kalkınma politikaları, Yönetişim, Kamu yönetiminde reform, Yerelleşme, Bölgeselleşme, Kentleşme ve çevre sorunları, Türk siyasal hayatı

E-posta: ufuk.ozisikmarmara.edu.tr

ÖzgeçmişDr. Öğr. Üyesi İhsan Oğuz BAKKALBAŞI

Bölüm Başkan Yardımcısı & Erasmus Değişim Programı Sorumlusu

İlgi Alanları: Yönetim Bilimleri, İnsan Kaynakları

E-posta: iobakkalbasimarmara.edu.tr 

Özgeçmiş


 

Dr. Öğr. Üyesi Merve ÖZDEMİRKIRAN

İlgi Alanları: Ulusötesi (transnational) aktörler, devlet inşası süreçleri, ekonomi-kimlik ilişkisi, devlet dışı aktörler-dış politika ilişkisi, Türk Dış Politikası, Uluslararası Politik Ekonomi

E-posta: merve.ozdemirkiranmarmara.edu.tr

Özgeçmiş


Dr. Öğr. Üyesi Nazan Cömert BAECHLER

İlgi Alanları: Sürdürebilir kalkınma politikaları, zarar görebilirlik analizi, kriz yönetimi, dezavantajlı gruplar ve kamu entegrasyon politikaları, risk algısı ve risk iletişimi, afet idaresi.

E-posta: nazan.baechlermarmara.edu.tr

Özgeçmiş


 

Öğr. Gör. Murat DAOUDOV

İlgi Alanları:

E-posta:

Özgeçmiş


 

Ar. Gör. Alihan GÖK

Web Birim Sorumlusu

İlgi Alanları: Çağdaş Siyaset Felsefesi, Siyasi Düşünce Tarihi, Adalet Kuramları

E-posta: alihan.gokmarmara.edu.tr

Özgeçmiş


 

Ar. Gör. Hakan GÜNDOĞDU

İlgi Alanları: Yönetim, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Yönetişim, Kamu İşletmeciliği, E-devlet, E-katılım, E-demokrasi, Kamu Politikaları

E-posta: hakan.gundogdumarmara.edu.tr

Özgeçmiş


Ar. Gör. Mehmet Mazhar YILDIZ

İlgi Alanları: Siyasal katılım, Siyasal davranış, Gençlik

E-posta: mehmet.mazharmarmara.edu.tr

ÖzgeçmişAr. Gör. Pınar DİKMEN

İlgi Alanları: Anayasa hukuku, Anayasa yargısı, İnsan hakları hukuku

E-posta: pinar.dikmenmarmara.edu.tr

Özgeçmiş


 

Okutman Andrès Vicens NADAL

İlgi Alanları: XVII. yy İspanyol felsefesi ve edebiyatı

E-posta: a.vicensyahoo.es 

Özgeçmiş


 

Okutman Lucie GRANIER

İlgi Alanları: 

E-posta:

Özgeçmiş


Bu sayfa Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Fransızca) tarafından en son 01.11.2018 16:51:49 tarihinde güncellenmiştir.